SDS Magnolia

Środowiskowy Dom Samopomocy "MAGNOLIA"

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” w Opolu to placówka dziennego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pięknie wyremontowany obiekt spełnia nie tylko wymogi architektoniczne, ale przede wszystkim daje swobodę uczestnikom, dotyczącą udziału w zajęciach, a terapeutom umożliwia realizację szerokiej gamy zajęć. Prócz zajęć określonych w ustawie o środowiskowych domach „ Magnolia” realizuje szeroką działalność, mającą na celu integrację osób niepełnosprawnych z najbliższym otoczeniem. Celem ośrodka jest przybliżenie problemów swoich uczestników, a także umożliwienie im sprawnego i pełnowartościowego funkcjonowania w społeczności lokalnej. W związku z tym ośrodek organizuje szereg przedsięwzięć integracyjnych, do których zapraszani są również mieszkańcy miasta i uczestnicy innych ośrodków wsparcia, działających na terenie miasta Opola i poza nim.