Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"

Biuletyn Informacji Publicznej

Dambonia

Typu AB.
Oferta kierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi w tym: - osób przewlekle psychicznie chorych oraz - osób niepełnosprawnych intelektualnie

Stoińskiego

Typu C.
Oferta kierowana jest do osób starszych z różnymi postaciami otępienia, demencją starczą, chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami czynności psychicznych.