W 2021 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących rozwoju sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 9 000 zł na zakup sprzętu do terapii i integracji sensorycznej. W ramach zadania dokonano zakupu pomocy terapeutycznych stymulujących słuch, dotyk i wzrok. Terapia polisensoryczna stymuluje rozumienie świata, ma działanie rozluźniające, rozwija kreatywność i poczucie sprawstwa, wpływa na poszerzenie umiejętności manualnych.

Razem z Naszymi Uczestnikami otwieramy się na nowe doznania i doświadczenia.

 Zdjcia 1