W 2021 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących rozwoju sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 9 000 zł na zakup sprzętu do terapii i integracji sensorycznej. W ramach zadania dokonano zakupu pomocy terapeutycznych stymulujących słuch, dotyk i wzrok. Terapia polisensoryczna stymuluje rozumienie świata, ma działanie rozluźniające, rozwija kreatywność i poczucie sprawstwa, wpływa na poszerzenie umiejętności manualnych.

Razem z Naszymi Uczestnikami otwieramy się na nowe doznania i doświadczenia.

 Zdjcia 1

Zapraszamy Opiekunów osób leczących się psychiatrycznie do uczestnictwa w Grupie Wsparcia, prowadzonej przez Psychologa z ŚDS "Magnolia". Pierwsze spotkanie odbędzie się 31 stycznia o godzinie 16:30 w Środowiskowym Domu Samopomocy "Magnolia", ul. Dambonia 3. Zachęcamy do udziału w spotkaniach, również Opiekunów, których bliscy na codzień nie uczestniczą w terapii zajęciowej ŚDS.
Wszelkie informacje na temat Grupy Wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu: 664167046.
Zapraszamy do kontaktu.
 

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 grudzień 2021 r. oraz 7 styczeń 2022 r. Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" będzie nieczynny.

W 2022 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup urządzeń do Pracowni Kulinarnej oraz urządzeń poprawiających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. W ramach zadania zakupiono:

 • taboret elektryczny;
 • zamrażarkę;
 • cztery tablice informujące o rozkładzie pomieszczeń w obu budynkach, w sposób wizualny i dotykowy (tyflografika), wraz z legendą w alfabecie Braille’a;
 • dwie przenośne pętle indukcyjne, umożliwiające kontakt z osobami niedosłyszącymi;
 • system przywoławczy do toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki nowym urządzeniom w Pracowni Kulinarnej wraz z Uczestnikami będziemy tworzyć jeszcze więcej pysznych i zdrowych potraw, a nasze budynki stały się bardziej przyjazne osobom niewidomym i niedowidzącym oraz niedosłyszącym.

16696ppjpg

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

INFORMACJA

DLA OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY dla OSÓB z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI „MAGNOLIA” w OPOLU

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizuje zadanie w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Zadanie będzie polegało na realizacji wsparcia dla opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w formie pobytu całodobowego dla tych osób w ośrodku wsparcia lub placówce zapewniającej całodobową opiekę. Program przewiduje limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego. Zadanie realizowane będzie do 31.12.2022 r.

Ta forma wsparcia przysługuje w przypadku:

 • zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną,
 • sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

         W przypadku zainteresowania skorzystaniem z ww. wsparcia, należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem socjalnym MOPR w Opolu z rejonu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozostającej pod Państwa opieką.

         Dane kontaktowe do odpowiednich rejonów opiekuńczych znajdują się na stronie www.mopr.opole.pl w zakładce strefa klienta – rejony opiekuńcze.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” będzie świadczył usługi dla uczestników.

Kampania ,,Opole w Rytmie Życzliwości”

Od 2019 r. w Mieście Opolu realizowana jest Kampania ,,Opole w Rytmie Życzliwości”.

Celem głównym kampanii jest promowanie życzliwości rozumianej jako: uczynność, uprzejmość, uczciwość, wrażliwość, opiekuńczość, serdeczność, współczucie, spokój, przyjaźń, zrozumienie, czułość, ciepło, poświęcenie, wdzięk, empatię, szczodrość, lojalność, pomoc, zrozumienie, otwartość, wrażliwość, szacunek, wielkoduszność, wyrozumiałość, tolerancja, troska, dobro oraz poruszanie kwestii pozytywnych zachowań m.in. wobec osób starszych czy niepełnosprawnych.

Wszystkie działania realizowane w ramach Kampanii ,,Opole w Rytmie Życzliwości"  mają na celu upowszechnianie i rozwijanie wiedzy na temat niepełnosprawności, a także wpływają na zmianę postaw społecznych wobec seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, które tworzą atmosferę tolerancji, zrozumienia i życzliwości wobec tych osób, a także przeciwdziałają ich dyskryminacji. Podjęte działania w ramach kampanii przyczyniają się do rozpowszechniania postawy życzliwości wśród mieszkańców Miasta poprzez organizowanie wspólnych projektów, do których zaangażowane są różne grupy społeczne.

Cele szczegółowe są realizowane poprzez następujące działania:

 • promowanie wśród lokalnego społeczeństwa uczynności oraz uprzejmości, uczciwości;
 • zachęcenie mieszkańców miasta do podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postawy życzliwości wobec innych;
 • integracja różnych grup społecznych (niepełnosprawni, seniorzy, młodzież);
 • promowanie współdziałania i wzajemnej pomocy w społeczeństwie;
 • promowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promowanie działalności na rzecz osób starszych;
 • promowanie działalności na rzecz młodzieży;
 • promowanie działalności na rzecz usunięcia hejtu i mowy nienawiści z przestrzeni publicznej.

W ramach Kampanii zostały już zrealizowane następujące działania tj. m.in.:

 • przygotowano spot edukacyjno - informacyjny ,,Opole w Rytmie Życzliwości";
 • podpisano Kanon Życzliwości Miasta Opola;
 • wydano Miniporadnik ,,Niepełnosprawny w Opolu";
 • organizacja ,,lekcji życzliwości" w przedszkolach i szkołach z terenu Miasta Opola;
 • organizacja konkursów plastycznych ,,Opole w Rytmie Życzliwości";
 • 4 edycje konkursu ,,Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym" w Opolu;
 • organizacja 3 happeningów ,,Opole w Rytmie Życzliwości";
 • organizacja  w Stregu Arena  wydarzeń edukacyjno - integracyjnych tj. ,,Jesteśmy Razem" oraz ,,Akcja defibrylacja - ty też możesz komuś uratować życie";
 • realizacja akcji edukacyjno – informacyjnej ,,Senior za kierownicą”.  
 • Spot filmowy prezentujący Kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości”:

https://youtu.be/y5mlrC27jAc

Opole jest Miastem Życzliwości i co do tego nikt nie ma wątpliwości. A to wszystko za sprawą naszych mieszkańców. Poznajcie Ambasadorów naszej miejskiej Kampanii, którzy wystąpili w najnowszym spocie promującym Życzliwość w Opolu:

1.   Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola;

2.   Barbara Bieganowska – Zając – Mistrzyni Paraolimpijska w biegach;

3.   Kamila Świerc – Miss Polski 2017;

4.   Arkadiusz Piech – Piłkarz OKS Odra Opole S.A.;

5.   Zuzanna Kochanek – Piotrowska – Aktorka;

6.   Barbara i Bartłomiej Bonkowie – Reprezentanci Polski w podnoszeniu ciężarów;

7.   Mateusz Faliński – Wojownik capoeira;

8.   Magdalena Wilga – Sportowy dzielnicowy;

9.   Magdalena Zych – Reprezentantka Polski w short – tracku;

10.   Mateusz Jankowski – Szczypiornista KPR Gwardia Opole;

11.   Przemysław Zych – Zastępca Prezydenta Miasta Opola.

12.   Monika Kuszyńska – Wokalistka.  

 • Spot filmowy Ambasadorzy Życzliwości Miasta Opola:

https://youtu.be/RqkUBkkN8sY

O działaniach realizowanych w ramach ww. kampanii Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola będzie na bieżąco informował na stronach internetowych: www.opole.pl oraz www.seniorwopolu.pl oraz na portalach społecznościowych Urzędu Miasta Opola oraz MOPR – Centrum Informacyjno – Edukacyjne ,,Senior w Opolu”.

Facebook: @ProgramOpolskaRodzina20192029

 

Opole-W-Rytmie-Życzliwości_-logo.png

W związku z poleceniem Wojewody Opolskiego, wydanym na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że:

Zapraszamy opiekunów osób leczących się psychiatrycznie do uczestnictwa w Grupie Wsparcia prowadzonej przez Psychologa z ŚDS "Magnolia" mgr Justynę Piętkę-Tokarczyk.

Pierwsze spotkanie 24 marca 2022 r. o godzinie 16:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy "Magnolia" przy ul. Dambonia 3

Wszelkie pytania na temat Grupy Wsparcia można kierować na numer telefonu: 664 167 046

Zapraszamy do kontaktu!