Od dnia 1 czerwca 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” będzie świadczył usługi dla uczestników.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz pracownikom placówka będzie funkcjonowała w oparciu o wewnętrzną Procedurę bezpieczeństwa dotycząca organizacji pracy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu w zakresie przeciwdziałania wystąpieniu/szerzeniu się zakażenia SARS-CoV-2 opracowaną na podstawie wskazań zawartych w Rekomendacjach przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.