Ogólne zasady przyjęcia
do Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” w Opolu

ŚDS „Magnolia” jest dziennym ośrodkiem wsparcia, zlokalizowanym w 2 budynkach, tj. przy ul. Alojzego Dambonia 3 i ul. Stefana Stoińskiego 8.

ŚDS jest przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

  • osób przewlekle psychicznie chorych – Typ A;
  • osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne – Typ B;
  • osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych – Typ C; Są to również osoby z chorobami wieku podeszłego typu otępiennego.

Miejsce składania wniosku o skierowanie do ŚDS „Magnolia”:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej (w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy Rejonie Opiekuńczym MOPR).

W przypadku osób zamieszkujących poza Gminą Opole, dokumenty składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Najważniejsze dokumenty wymagane od wnioskodawcy, które składa się do MOPR w Opolu:

  • pisemny wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia”,
  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych (zał. nr 1),
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie (zał. nr 2),
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Kontakt do ŚDS „Magnolia”

77 474 50 21 – sekretariat

77 474 50 21 wew. 22 – kierownik Działu Merytorycznego

77 474 50 21 wew. 25 – pracownik socjalny

77 474 50 21 wew. 24 - zastępca dyrektora

77 416 60 43 – dyrektor

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

zalacznik_nr_1_Zaswiadczenie_psychiatry_lub_neurologa.pdf

zalacznik_nr_2_Zaswiadczenie_lekarza_POZ.pdf