Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu jest dziennym ośrodkiem wsparcia, w którym profesjonalną opiekę i wsparcie otrzymują osoby dorosłe: z niepełnosprawnością intelektualną, z chorobą psychiczną lub innymi zaburzeniami czynności psychicznych oraz z chorobami typu otępiennego, w tym: z demencją i chorobą Alzheimera.

Nasz ośrodek jest miejską jednostką organizacyjną, prowadzoną i nadzorowaną przez Miasto Opole. Jego działalność jest finansowana z budżetu państwa. Nadzór nad jakością świadczonych usług sprawuje również Wojewoda Opolski.

Nasz Dom jest zlokalizowany w dwóch budynkach na terenie Opola i posiada łącznie 90 miejsc. Budynek przy ulicy Alojzego Dambonia 3 jest przeznaczony dla osób z chorobą psychiczną i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, natomiast w budynku przy ulicy Stefana Stoińskiego 8 świadczone są usługi dla osób z innymi zaburzeniami czynności psychicznych w tym z demencją i chorobą Alzheimera. W obu budynkach zastosowano rozwiązania ułatwiające dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami w postaci: dźwigu oraz platformy dla osób niepełnosprawnych. Obiekty wyposażone są w toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nasz ośrodek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: 8 – 16. Poza możliwością osobistego odwiedzenia naszej jednostki skontaktować można się z nami telefonicznie pod numerem 774745021 lub e-mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do głównych usług realizowanych w Naszym Domu należą: trening funkcjonowania w codziennym życiu; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; trening umiejętności komunikacyjnych; trening umiejętności spędzania czasu wolnego; poradnictwo i wsparcie psychologiczne; pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych; niezbędna opieka; terapia ruchowa, w tym: gimnastyka, zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja; ciepły posiłek; inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.

W Naszym Domu pomagamy rozwijać pasje i zainteresowania Uczestników poprzez zajęcia m.in. z zakresu: ceramiki, witrażu, malarstwa, stolarstwa, rękodzieła, papieroplastyki, muzykoterapii. Uczestnicy biorą również udział
w zajęciach teatralnych w funkcjonującym w Domu „Teatrze Rozmaitym”. Nasz Dom jest organizatorem corocznego przeglądu spektakli teatralnych środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących w województwie opolskim.
Kadrę merytoryczną Naszego Domu tworzą: psycholodzy, terapeuci, specjalista pracy socjalnej oraz opiekunowie. Nasi pracownicy dostosowują formy pracy z Uczestnikiem do Jego możliwości psychofizycznych, aktualnego samopoczucia i kondycji oraz zainteresowań. Zajęcia prowadzone są w ramach treningów indywidualnych i grupowych.

W Naszym Domu znajduje się m.in:

  • pracownia ceramiczna i witrażu wyposażona w koła garncarskie, piece do wypalania gliny, szkła. Prowadzona jest tu terapia sztuką (arteterapia), w wyniku której powstają niepowtarzalne, piękne witraże, ozdoby z ceramiki, ale także przedmioty użytku codziennego.
  • pracownia kulinarna wyposażona w niezbędny sprzęt gastronomiczny, w tym nowoczesny piec konwekcyjno-parowy, umożliwiający przygotowywanie przez Uczestników wraz z terapeutą zdrowych i pysznych posiłków. Realizowane są tu treningi kulinarne.
  • pracownie plastyczne – gdzie skupiamy się na nauce technik prac plastycznych, m.in.: rysowania kredkami, ołówkiem, kredą, węglem, kolorowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelowymi, tuszem kreślarskim, gipsoryt, linoryt, monotypia, druk strukturalny, papiero-plastyka, origami.
  • pracownia komputerowa – gdzie znajduje się sześć stanowisk, wyposażonych w komputery stacjonarne. Ponadto realizowane są zajęcia z wykorzystaniem tabletów multimedialnych oraz nowoczesnego projektora tzw. podłogi interaktywnej do edukacji i rehabilitacji.
  • pracownia stolarska – wyposażona w niezbędny sprzęt stolarski, umożliwiający prace w drewnie, metaloplastykę oraz wykonywanie prac technicznych i naprawczych.
  • sala gimnastyczna i siłownia – gdzie prowadzone są zajęcia usprawniające z wykorzystaniem orbitreków, stepperów, drabinek i ławek rehabilitacyjnych, rotorów do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych oraz tablic do ćwiczeń manualnych.


Korzystanie z usług świadczonych w Naszym Domu jest bezpłatne. Skierowanie do naszego ośrodka następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Naszego Domu lub jej opiekun prawny musi złożyć wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu – w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy Rejonie Opiekuńczym. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba takie posiada.
Do Naszego Domu przyjmowane są osoby z Opola, a także gmin ościennych – na podstawie porozumień między gminami.
Zapraszamy do Naszego Domu, przekażemy informacje, wyjaśnimy, pokażemy ośrodek. Jeżeli nie będziemy mieć aktualnie wolnych miejsc, wpiszemy osoby chętne na listę oczekujących.

Tekst odczytywany maszynowo - pobierz