Przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Magnolia” w Opolu działa grupa teatralna, która zainaugurowała swoją działalność w 2006 r. Na przestrzeni lat stopniowo zwiększała się liczba Uczestników biorących w niej udział i aktualnie liczy ona 14 osób. Od 2018 r. grupa teatralna posiada oficjalną nazwę tj. Teatr Rozmaity, która nawiązuje do poruszanej tematyki, emocji towarzyszących powstawaniu spektakli oraz różnorodności osób tworzących przedstawienie.

Zespół aktorów tworzą Podopieczni Magnolii. Opiekunem i reżyserem grupy jest Andrzej Kozak - terapeuta ośrodka. Próby odbywają się w ramach zajęć, których głównym celem jest terapia z zakresu rehabilitacji społecznej, komunikacji interpersonalnej, usprawniająca pamięć, kształtująca umiejętności koncentracji uwagi, odkrywająca zdolności artystyczne jak i wyrabianie umiejętności pracy w grupie. Jednak przede wszystkim zajęcia teatralne to wspaniała zabawa dla wszystkich uczestników grupy, dająca im dużo emocji
w trakcie tworzenia spektakli i wrażeń przy ich wystawianiu.

1.jpg

Pierwszym spektaklem pod szyldem Teatru Rozmaitego była realizacja Jasełek, których premiera miała miejsce w grudniu 2018 r. na deskach małej sceny Teatru Lalki i Aktora w Opolu podczas XI Wojewódzkiego Przeglądu Jasełek środowiskowych domów samopomocy z woj. opolskiego, organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia”. Spektakl zrealizowany był w formie żywego planu, w stylistyce ludowej i w swej genezie sięgał do zdarzeń stworzenia świata i grzechu pierworodnego, popełnionego przez pierwszych rodziców. Spektakl brał również udział w XXXIII Wojewódzkim Przeglądzie zespołów Kolędniczych „HERODY 2018” w Lewinie Brzeskim, gdzie otrzymał wyróżnienie.

2.jpg

Kolejną premierą Teatru Rozmaitego był spektakl „Gdzie są kwiaty z tamtych lat?”, który został zrealizowany z okazji obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości. Przedstawienie zostało zrealizowane w żywym planie, z wykorzystaniem projekcji multimedialnych oraz utworów muzycznych, śpiewanych na żywo. Na tym tle przedstawiona została historia miłości, poddanej próbie czasu wojny, miłości, która była silniejsza niż czołgi, karabiny i bomby. Spektakl został przyjęty bardzo emocjonalnie przez publiczność.

3.jpg

Jego premiera miała miejsce 27.11.2018 r. w Teatrze im Jana Kochanowskiego w Opolu w ramach XII Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Teatralnej „POLSKA/NIEPODLEGŁA”, organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia”. Spektakl zajął również II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” w regionie  województw: małopolskie, śląskie i opolskie.

5.jpg

6.jpg

Kolejnym spektaklem przygotowanym przez grupę teatralną był spektakl „Dźwięki ciszy”. Jest to oniryczna historia z pogranicza dwóch światów realnego i baśniowego, traktująca o ludzkich rządzach i słabościach. Premiera sztuki miała w październiku 2019 r. w siedzibie ŚDS „Magnolia”, a szerszej publiczności zaprezentowana została podczas XIII Wojewódzkiego Przeglądu Środowiskowych Domów Samopomocy odbywającego się pod hasłem „Baśnie, bajki, bajeczki” w dniu 10.12.2019 r. w Teatrze im. Jana Kochanowskiego
w Opolu.

7.jpg