Uczestnicy w ramach rehabilitacji społecznej, mają możliwość skorzystania z zajęć z zakresu terapii sztuką, zajęć manualnych, treningów z zakresu czynności dnia codziennego, podtrzymujących umiejętności związane z przygotowaniem podstawowych posiłków, czy też czynności związanych z higieną i estetyką wyglądu.

W ramach zajęć odbywają są również różne formy terapii ruchem, Nordic Walking, czy gimnastyka usprawniająca. Wszystkie zajęcia uwzględniają indywidualne możliwości i predyspozycje uczestników.
Uwzględniając potrzeby naszych seniorów, co tydzień w ośrodku odbywa się Biesiada, w ramach zajęć muzycznych, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników.

Uczestnicy ośrodka, pod okiem profesjonalnej kadry, biorą również udział w treningach funkcji poznawczej, ukierunkowanych głównie na rehabilitację pamięci, orientacji czy funkcji językowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników i ich rodzin, ośrodek zapewnia również wsparcie psychologiczne, poprzez rozmowy indywidualne, zajęcia grupowe pogadanki, mające na celu przybliżenie opiekunom trudności i problemów, z jakimi mogą się spotkać opiekując się osobą cierpiącą na zaburzenia pamięci.