Niedawno nasi Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć pokazy realizowane pod nazwą: MAMY RADY NA ODPADY w Muzeum Wsi Opolskiej. Dzięki temu Uczestnicy poznali życie mieszkańców dawnej wsi opolskiej: zobaczyli pokazy ostrzenia noży, drutowania garnków, gotowania, cerowania, pokazy prania oraz robienia mydła. Jednym słowem przenieśliśmy Uczestników w dość odległe czasy, aby przypomnieć, jak kiedyś i czym tętniło życie na opolskiej wsi.

Muzeum Wsi Opolskiej

Muzeum Wsi Opolskiej 3