Uroczystość Jubileuszu to okazja do wspominania tego co było, zatrzymania się na chwilę w teraźniejszości i snucia wizji na przyszłość. W związku z tym Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia", chciałby wyrazić wielką wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do grupy nieformalnej, którą utworzyły 3 Mamy Naszych Uczestników oraz Stowarzyszenia "W ogrodzie Viadrusa", za inicjatywę i zaangażowanie w realizację projektu, dzięki któremu udało się pozyskać dofinansowanie do uroczystości z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Serdecznie dziękujemy Zarządowi i członkom Stowarzyszenia "Arkadia", działającemu na rzecz naszych podopiecznych.
Podziękowania kierujemy również do Pana Bernarda Bursy- właściciela cukierni, za przygotowanie jubileuszowego tortu oraz Pana Pawłowa Słaboń z Zespołu Muzycznego Progress & DJ, który umilił nam ten wyjątkowy wieczór swoją fantastyczną oprawą muzyczną.
Ponadto dziękujemy Pani Irenie Kabura -autorce projektu "Fryzura za Uśmiech" oraz uczennicom Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu za wykonanie pięknych fryzur wszystkim chętnym Uczestnikom Balu.
 
Zadanie finansowane ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu KIERUNEK NOWE FIO finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021 - 2030.
 
311635199 5331222370339591 6499498585948377267 n