Kampania ,,Opole w Rytmie Życzliwości”

Od 2019 r. w Mieście Opolu realizowana jest Kampania ,,Opole w Rytmie Życzliwości”.

Celem głównym kampanii jest promowanie życzliwości rozumianej jako: uczynność, uprzejmość, uczciwość, wrażliwość, opiekuńczość, serdeczność, współczucie, spokój, przyjaźń, zrozumienie, czułość, ciepło, poświęcenie, wdzięk, empatię, szczodrość, lojalność, pomoc, zrozumienie, otwartość, wrażliwość, szacunek, wielkoduszność, wyrozumiałość, tolerancja, troska, dobro oraz poruszanie kwestii pozytywnych zachowań m.in. wobec osób starszych czy niepełnosprawnych.

Wszystkie działania realizowane w ramach Kampanii ,,Opole w Rytmie Życzliwości"  mają na celu upowszechnianie i rozwijanie wiedzy na temat niepełnosprawności, a także wpływają na zmianę postaw społecznych wobec seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, które tworzą atmosferę tolerancji, zrozumienia i życzliwości wobec tych osób, a także przeciwdziałają ich dyskryminacji. Podjęte działania w ramach kampanii przyczyniają się do rozpowszechniania postawy życzliwości wśród mieszkańców Miasta poprzez organizowanie wspólnych projektów, do których zaangażowane są różne grupy społeczne.

Cele szczegółowe są realizowane poprzez następujące działania:

 • promowanie wśród lokalnego społeczeństwa uczynności oraz uprzejmości, uczciwości;
 • zachęcenie mieszkańców miasta do podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postawy życzliwości wobec innych;
 • integracja różnych grup społecznych (niepełnosprawni, seniorzy, młodzież);
 • promowanie współdziałania i wzajemnej pomocy w społeczeństwie;
 • promowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promowanie działalności na rzecz osób starszych;
 • promowanie działalności na rzecz młodzieży;
 • promowanie działalności na rzecz usunięcia hejtu i mowy nienawiści z przestrzeni publicznej.

W ramach Kampanii zostały już zrealizowane następujące działania tj. m.in.:

 • przygotowano spot edukacyjno - informacyjny ,,Opole w Rytmie Życzliwości";
 • podpisano Kanon Życzliwości Miasta Opola;
 • wydano Miniporadnik ,,Niepełnosprawny w Opolu";
 • organizacja ,,lekcji życzliwości" w przedszkolach i szkołach z terenu Miasta Opola;
 • organizacja konkursów plastycznych ,,Opole w Rytmie Życzliwości";
 • 4 edycje konkursu ,,Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym" w Opolu;
 • organizacja 3 happeningów ,,Opole w Rytmie Życzliwości";
 • organizacja  w Stregu Arena  wydarzeń edukacyjno - integracyjnych tj. ,,Jesteśmy Razem" oraz ,,Akcja defibrylacja - ty też możesz komuś uratować życie";
 • realizacja akcji edukacyjno – informacyjnej ,,Senior za kierownicą”.  
 • Spot filmowy prezentujący Kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości”:

https://youtu.be/y5mlrC27jAc

Opole jest Miastem Życzliwości i co do tego nikt nie ma wątpliwości. A to wszystko za sprawą naszych mieszkańców. Poznajcie Ambasadorów naszej miejskiej Kampanii, którzy wystąpili w najnowszym spocie promującym Życzliwość w Opolu:

1.   Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola;

2.   Barbara Bieganowska – Zając – Mistrzyni Paraolimpijska w biegach;

3.   Kamila Świerc – Miss Polski 2017;

4.   Arkadiusz Piech – Piłkarz OKS Odra Opole S.A.;

5.   Zuzanna Kochanek – Piotrowska – Aktorka;

6.   Barbara i Bartłomiej Bonkowie – Reprezentanci Polski w podnoszeniu ciężarów;

7.   Mateusz Faliński – Wojownik capoeira;

8.   Magdalena Wilga – Sportowy dzielnicowy;

9.   Magdalena Zych – Reprezentantka Polski w short – tracku;

10.   Mateusz Jankowski – Szczypiornista KPR Gwardia Opole;

11.   Przemysław Zych – Zastępca Prezydenta Miasta Opola.

12.   Monika Kuszyńska – Wokalistka.  

 • Spot filmowy Ambasadorzy Życzliwości Miasta Opola:

https://youtu.be/RqkUBkkN8sY

O działaniach realizowanych w ramach ww. kampanii Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola będzie na bieżąco informował na stronach internetowych: www.opole.pl oraz www.seniorwopolu.pl oraz na portalach społecznościowych Urzędu Miasta Opola oraz MOPR – Centrum Informacyjno – Edukacyjne ,,Senior w Opolu”.

Facebook: @ProgramOpolskaRodzina20192029

 

Opole-W-Rytmie-Życzliwości_-logo.png