W 2022 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup urządzeń do Pracowni Kulinarnej oraz urządzeń poprawiających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. W ramach zadania zakupiono:

  • taboret elektryczny;
  • zamrażarkę;
  • cztery tablice informujące o rozkładzie pomieszczeń w obu budynkach, w sposób wizualny i dotykowy (tyflografika), wraz z legendą w alfabecie Braille’a;
  • dwie przenośne pętle indukcyjne, umożliwiające kontakt z osobami niedosłyszącymi;
  • system przywoławczy do toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki nowym urządzeniom w Pracowni Kulinarnej wraz z Uczestnikami będziemy tworzyć jeszcze więcej pysznych i zdrowych potraw, a nasze budynki stały się bardziej przyjazne osobom niewidomym i niedowidzącym oraz niedosłyszącym.

16696ppjpg